หนังสือแนวข้อสอบ A-Level พิชิต TCAS 67-68 เกณฑ์ใหม่ อัปเดทล่าสุด

หนังสือแนวข้อสอบ A-Level พิชิต TCAS 67-68 เกณฑ์ใหม่ + ฟรี! คอร์สเฉลยละเอียดกว่า 20 ชม. เล่มเดียวครบ ที่ทุกคณะต้องใช้สอบ

฿1,390.00 ฿490.00

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (9)

หนังสือแนวข้อสอบเสมือนจริง พร้อมเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ ตามโครงสร้างข้อสอบจริง อัพเดต ล่าสุด


มาเตรียมพร้อมโค้งสุดท้ายก่อนสอบ พิชิต TCAS67 68 เกณฑ์ใหม่ ครบจบทุกวิชาในเล่มเดียว พร้อมสอบ A-Level เดือน มีนาคม 67
เหมาะสำหรับน้องๆที่อยากฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง เตรียมพร้อมโค้งสุดท้ายก่อนเจอสนามสอบจริง

สิ่งที่น้อง ๆ จะได้รับในหนังสือ

1. อัปเดตล่าสุด สิ่งที่ต้องรู้กับสนามสอบ TCAS 66-67
2. แนวข้อสอบเสมือนจริง ครบทั้ง 7 วิชา คณิตฯ ประยุกต์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคม ตามโครงสร้างของข้อสอบ TCAS 68 เกณฑ์ใหม่
3. คอร์สเฉลยข้อสอบละเอียด กว่า 20 ชม.
4. กระดาษคำตอบเสมือนในการทดลองสอบ
5. ปฏิทินการสอบ TGAT TPAT และ A-Level
6. ปฏิทินวางแผนการอ่านหนังสือเตรียมสอบ และ Study plan วางแผนการอ่านหนังสือ

แนวข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียดครบ 7 วิชา ในหนังสือเล่มเดียว

แนวข้อสอบ A-LEVEL (วิชาสามัญ) ในหนังสือตามโครงสร้างของข้อสอบจริง
• คณิตฯ ประยุกต์ • ฟิสิกส์ • เคมี • สังคม • ภาษาอังกฤษ • ชีววิทยา • ภาษาไทย

แนวข้อสอบคณิตฯ ประยุกต์ 1
• จำนวนและพีชคณิต
• การวัดและเรขาคณิต
• สถิติและความน่าจะเป็น
• สาระแคลคูลัส

แนวข้อสอบฟิสิกส์
• กลศาสตร์
• คลื่นกล และแสง
• ไฟฟ้า แม่เหล็กและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
• อุณหพลศาสตร์และสมบัติเชิงกลของสาร
• ฟิสิกส์แผนใหม่

แนวข้อสอบเคมี
• สมบัติของธาตุและสารประกอบ
• สมการเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
• ทักษะในปฏิบัติการเคมีและการคำนวณปริมาณของสาร

แนวข้อสอบชีววิทยา
• ความหลากหลายทางชีวภาพ
• หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
• ระบบและการทำงานต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์
• โครงสร้างและการทำงานในพืช
• พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ

แนวข้อสอบสังคมศึกษา
• ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
• หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต
• เศรษฐศาสตร์
• ประวัติศาสตร์
• ภูมิศาสตร์

แนวข้อสอบภาษาไทย
• การอ่าน
• การเขียน
• หลักการใช้ภาษา
• การพูด การฟัง

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
• ทักษะการฟังและการพูด
• ทักษะการอ่าน
• ทักษะการเขียน

โครงสร้างของข้อสอบ TCAS 67-68 เกณฑ์ใหม่

คะแนนและรีวิว

avatar

owinkung
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

คุณภาพ: ปกสวยมากครับและจัดส่งไวมากกก

avatar

moss2u4u02
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

avatar

651b4box63
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

avatar

n1jrfe20_5
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

avatar

prcmz
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

avatar

n*v
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

avatar

bbbb_25
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

avatar

aurafear
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️